برگ برنده...

و امروز...

هر کسی که...

به مطالبات مردمش توجه نماید...

بداند که برگ برنده در دستان اوست...

و اگر غیر این باشد...

بی شک بدانند که ملت ها دیگر خسته شده اند از زر و هم زور...

از دروغ و هم تزویر...

و مطالباتی دارند..

که از منظر ما بحق است...

و می بایست...

که پاسخی داده شود در شأن ملت های امروزی...

و برایشان هم...

مرسی و مبارک تفاوتی ندارد...

کار می خواهند و سازندگی...

و نه بوسه بر دستان فلان بن فلان...

/ 0 نظر / 19 بازدید