؟!!...

یثرب...

محمد...

علی...

ردّالشّمس...

مسجد...

؟!...

...

چه بسیار هزینه ها کند این قوم سغوط...

وز بهر فراموشی...

که نروند هرگز...

از یادها...

و نه محو هیچوقت...

به غبارها...

هم خاک ها...

                                                                                   "همخاکها..."

/ 0 نظر / 19 بازدید