انتخابات ما...

و همین وابستگی هاست...!

که بر سرمان کوبیده اند از دیرباز...

.

و نه تنها نفت...

که از هر گونه اش...

می باید که دوری جست امروز...

.

پسته و پسته نماها...

.

ع گفتم پسته...!

آقا بذار من یه اعترافی بکنم همین جا...

از قدیم گفتن مستی و راستی...

ما هم که مدام...

مست زلف یاریم اندرین پستو...

.

و اینکه چند دانه ی پسته...

بلباس مبدل...

در جمع آجیل دونه های عیدمان همی آمده بودند به تشرّف...

لوس لوس...

و...

بگذریم...

که کار بسیار مانده بر زمین...

.

و هر کسی باید لیستی در جیب داشته باشد اینبار...

آری...

وایت لیست...

گرین لیست...

یلّو لیست...

بلو لیست...

رد لیست...

و...

بلک لیست...

.

که داریم...

.

                                                                            "رئیس نما..."

/ 0 نظر / 15 بازدید