مناظره ی رو در رو...

ضمن سلام مجدد...

بعقیده ی حقیر...

کسی که طرح و برنامه ای نداره...

کسی که توانمندی ای نداره...

کسی که حرفی برای گفتن نداره...

بی شک رو میاره به تخریب و نادیده گرفتن کارهای انجام شده ی دیگری...

.

نه نه اگه مستند باشه که دیگه تخریب نیست...

با مدرک...

و مستند...

و رو در رو اگه بگیم هیچ ایرادی نداره که بماند خیلی هم خوبه...

اتفاقآ کمک هم میکنه به انتخاب اصلح ترین...

.

                                                                    "گوشه...پرونده...غبار..."

/ 0 نظر / 15 بازدید