# تولید_ملی،مدرسه

باتوآم...باتومیمانم...بامن باش...بامن میمانی؟...

تو بهترینی،بهترین...! بچه که بودیم یه شعری میخوندیم با دوستامون... هیچ وقت یادم نمیره... میگفتیم: "الّاکلنگ و تیشه...دوست دارم همیشه"... حالا هم ... همون... دوست دارم همیشه... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید