# تولید_ملی،مدرسه

نامساوی اعدادست این...

4000مساوی نیست با 75.000.000... ای بابااااا...! باز اخم کردی کهههه...! خب مساوی حالاااااا... هر چی تو بگی... فقط تو بخند... آفرین بخند بذار دنیا بروت بخنده...                                                                                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید