سلام...

آمدم تا گپی بشفق...

آری همراهم...!

واژگانت...

بوی مستی میدهد انگار...!

لیک ن...

مستی از این کوثر و...

هم...

سلسبیل اینبار...

.

باشد..

باشد...

.

نباشد..

نباشد..

.

هر چه تو بگویی...

.

                                                                        "دوستت دارم...همین و بس"

/ 0 نظر / 16 بازدید