می گفت:پادشاه پادشاهانم من...!

لیک...

تو اما...

پادشاه...!

که نیستی و..

بر زبان همی....!

و مدام...

و به شیپورها...

.

که رفت...

 

                                                             "ماجرای کلاغ و شیپورچی..."

 

/ 0 نظر / 15 بازدید