الازهر...زهرا...

و با او...

هم...

بیاد او... که آخرین بود و... "رحمن و رحیم" ش آفرید...

.

هم "دخت گرامی"ش...

.

راستی دوست مجازم...!

بیاد داری آیا...؟!

"چون به آخر برد این آخرین...؟!

و معمر عمر...؟!"

و اینبار...

چه زود دیر شد...!

آری همراهم...!

او رفته از جمع ما لیک...

ما باید...

که سیف همی باشیم...

مرّ "اسلام" را...

و نه بر اسلام...

که برای...

 

 

                                                                              "قطره..."

 

/ 0 نظر / 20 بازدید