هماغوشی پرشین و عرب...

بذار پاسخ این دوستمونو اینجوری بدم...

همینکه مدام...

بقول خودشون "مسّج"...

و به گفته ی ما.پیامک.میده که...

"اعراب به ادرار شتر چی میگن و این حرفای صد من یه غاز...!"

ببین دوست عزیز...

ببین کوچولو...

ببین اوستای اونا...!

30سال پیش به واق واق و...

آن..پارس..که گویندش بزبانی...!

اندیشیده ام بارها...

اما نه چون تو...!

جور دیگر اما...

 

تو بگو...

چه کرده ای...

بهر این پارسی...

(بحرپارس)

براستی...!

از چه روست...

اینگونه کمر بستنت بویرانگری...

هم برافروختن...!

کاری بکن مرد...!

که پسندند همگان...

 

لیک ن...

نه با خون ها...

نه با جان ها...

نه کودک آزاری...

نه با تفنگ...

 

و نه با سیبی...

که سرخش آری...

سبد سبد...

/ 0 نظر / 14 بازدید