بله...

این که شما فرمودید کاملا مورد تایید بنده اس...

ما هیچ وقت نگفتیم نه نمی شود...

اتفاقا حقیر...

یکی از سر شاخه ها بودم و بودیم در جوار دوستان مدافع این طرح...

لیک ن...

این مسئله هم باید توجه شود...

و نگوییم و نگویند بپیشداوری...!

و اینگونه بزبانی...

و به قهرش آمیخته گاهی...!

 

که "فلان بن فلان...

از خداش دور همی شده او...

یا زید و عمرش...

به "همو" نزدیک ترند امروز..."

 

 نخیر...

این گونه پیشداوری ها...

و گاها به قهر...

از بشر...

و بر بشر...

سمّ است اینجا...

 

و لذا بهترست که...

از منظر تازه... و... با یک نگاه بدیع و... نویی امروز...

نگریسته شود به این موضوع...

و موضوعات بیشماری...

که بر زمین مانده از اول...

و به این دو طرح پیشنهادی...

ویژه تر...

و اینست نظر ما کودکان گهواره...

 که پیرمان بوده مربی...

هم...

این...

عزیز...

فرزانه مان اینجا...

 

پس چی شد...؟! شد "تیر" ما و...

وینستون شما...

و سرخی تو...

از پس آبی شدن ما...

و اینجایی...

که ایران ست... ایران...

/ 0 نظر / 15 بازدید