با کودکان کلاس اولی...

کلمات زیر را در یک جمله ی مناسب بکار ببرید...

(کارگر...مادر...معلم...)

بعنوان مثال...

_کارگر و معلم افتخاری "مادر"...

.

*روزت مبارک*کارگر...

*روزت مبارک*مادر...

*روزت مبارک* معلم...

/ 0 نظر / 18 بازدید