دمی با رییس جمهور آینده مان...

اگر من رییس جمهور بودم...

و اگر قدرت اجرا داشتم...

برای تمامی روسای جمهور ایران بزرگ و متمدن اسلامی...

تا زنده اند در شأن و منزلت ایشان...

مراسم بزرگداشتی برگزار می کردم در جمع ملت...

تا خستگی از تنشان بدر همی رود زود...

هم...

آنانکه سرشاخه های دز را بعمرشان بالا نرفتند...

مگر بشوق ساقی...

آری برادر...

آری دوست مجازم...

می دیدم همه ی آنچه را که...

باید ببینم...

هم...

همه سرداران...

که رجایی ها نروند از یاد...

نه نه نروند از یاد ها...

...

بگذریم...

روز پدر مبارک دختر...

روز پدر مبارک پسر...

و روز مرد...

مبارک همسر...

 

ایام بکام...

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید