مه شعبان...و آن نور علی نورش...که گفته...

نمی دانم...

هم شاید...

رقص ماه در آب تمنّا کرد عباس...

که "آب بر آب"...

و آنگونه...!

آخر...

آخر...

آخر ماه منیرشان بود عباس...

آری...

ماه منیر بود عباس...

ماه منیر بود...

عباس...

...

وااااااااااااای خدا جوووووون...!

چه شب خوبیه امشب....

یا بهتره بگم...

" چه شب و روزای خوبی ان این شب و روزا...! "

ممنون خدای خوب...

ممنون...

بخاطر همه ی تولدا...

همه ی انتخابا...

همه ی موفقیتا...

و بخاطر همه چی...

...

و تقدیم عموپنجعلی...

و هیئت همراه...

 

آری عمو...

و با خدای تو...

که از "علی آباد"ی

/ 0 نظر / 13 بازدید