این که نگرانی نداره...!

دخترت رفته خونه بخت که باید خوشال باشی دیووونه...!(ح)

ببین...

همه ی اینا که میگی دلیل بر نگرانیت نمیشه بانو...

آخههه..!

من چی بگم با تو...!

کشتی منو...!

اون چرخ پو ش ت...

ببین با این حرفات حواسمو چجوری پرت میکنی بهمم میریزی...!

آخه دوست من...!

اون چرخ گوشت گنده "هه" مال قصّاباس تو رفتی خریدی...!

بتو چه ربطی داره که رفتی واسه جهاز خریدی ش خب آخه...

والّاااا...!

بعدشم...

پاشو بجای اینکه بشینی ور دل من...

و هی غر بزنی و مخ مارو  خش خ ش خ ش خ ش...!

یه پیامکی...

یه زنگی به دخترت...

که سلام مامان...

خوبی چه خبرا آقاتون چطورن خوش میگذره و ازین حرفا...

بعد ش...

یه اس بده که...

"دخترم...!

قربون سرت برم...

سرتو بذار رو بازو ش...

چسب یک دو سه هم بریز رو بازوش اول...

و آرزوی خوشی کن براش..."

اینجوری دومادتم خوشال میشه و...(ح)

خودش...

میادو...

این چرخ گوشت رو...

که مادر زن دیوون ش خریده...!!!

میبره پس ش میده همین...

حالا پاشو با این دیوونه بازیات...

پاشو که دیره...

مون...

گ...

و

 

 

 

 

ف

 

 

تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م...

 

                                                     *نظر مدیر:دیتکه ی شوما هیژده می باشد...

                                                                            غیرموجّه است...

/ 0 نظر / 28 بازدید