کودک گهواره با کسی شوخی ندارد...

واگر بعد "شهادت"م عده ای آمدند که ادعای برادری کردند بدانید که مورد تایید بنده نیستند...

که چاقوش بخطا...

همین..

که مرگ در بستر...

ننگ ست...

مرّ کودک گهواره را...

...

که جهلشان بسیاراین مدعیان...

لیک ن...

او...

مهربانیش...

آری...

او...

...

فقط...

فقط از "تو"می خواهم...

آنگونه باشد...

که اعضام استفاده شود...

تا زندگانی...

و به همنوع...

و هرانکه...

در نوبت او...

و در صدر همی...

اصن تو فوت کن قول میدم بیفتم خودم....

نتّرکانیمان برادر...!

بگذار دوستان دیگر مستفیض شوند از قلب و کلیه مان...

 

ومخلص کلام اینکه...

ببین هموطن...

ببین رفیق...

این توفانه هست...!

آره همین...

همینکه سرعتش 300 و خورده ایه...

هم میتونه سرعتش بیشتر ازین بشه...

هم اینکه "قادر" میتونه به هر سمتی ببردش...

حواست که هست...!؟

 

خوبه...

خوبه...

حواست باشه فقط رفیق...

راستی دیدی مثل پنبه زن چجوری زده بود...

استغفرالله ربی و اتوب الیه...

لااله الا الله...

 

سلام کنیم سلام...

با ذوق و شوق به هم سلام کنیم...

تا مبادا دیر بشه...

 

لااقل جواب سلام رو بدیم...

حتی اگر در نمازیم...!

که واجبش گفته او...

/ 0 نظر / 22 بازدید