با مردگان...آری آری ساکنین کوی خموشان...!

اللهم اغفر...

وارحم...

امواتنا...

واحشر امواتنا...

مع الشّهدائنا...

من الاولین والاخرین...

من الان...

الی...

قیام یوم الدّین...

 

تقدیم همه ی بابابزرگای دنیا...

چه اونا که هستن...

هم...

اونا...

که نیستن...

و رفتن...

و بقول اون یکی اوستامون...

کاروان رفت و گردش هم به ما ننشست...!

 

یو آر لاو می...

/ 0 نظر / 17 بازدید