خدایا خسته شدم...

آخه چرا من نمیتونم مثل بقیه باشم...!

چرا من نباید مث بقیه صبح که از خونه می زنم بیرون 3 تا ساندویچ بذارم تو جیبم...

مدرسه هم که تعطیل شد..

بازم مث بقیه...

منم برم مسافرکشی تاااا...

هروقت که شد...

هر جا که شد...

!

آخه اینا بمن چه...

سر پیازم یا ته پیاز...

.

بگذریم خدا جون بگذریم...

.

راستی خدای خوب...!

یادته اون روز بهش گفتم نبر بیت الماله...!

بعدش در جوابم گفت:

تو هم اگه میتونی ببر...!

(این دیگه چه سوالیه خب معلومه که یادشه)

.

اونجا یه عده ی دیگه هم بودن چرا هیچکی هیچی نگفت...!

خداااااااااااااااااااااااااااااا...!

هیچی هیچی دمت گرم که شنیدی...

دمت گرم که هستی...

هستم...

هستم ای همیشه..

و...

تا ته تهش...

                                                                                                "..."

/ 0 نظر / 13 بازدید