حسین فهمیده گفت:حسین فهمیده...

و رفت...

آری...

آری...

او مادرش زهرا...!

                                                                         "تقدیم تو...که نه گمنامی..."

/ 0 نظر / 13 بازدید