واصبروا...وصابروا...و رابطوا...

رهبرمون که از همون ابتدا ثابت کردن با ملّت ن و...

تسلیم رأی ملت...

لیک ن...

عده ای انگار نمی خواهند که با سیل جمعیت همراه شوند باز...!

که بزودی...

.

و می شناسند همه...

هم...

همهمه...

.

تحریم کالای محتکر...

.

/ 0 نظر / 21 بازدید