فخر...

و انگار...

فخر می فروشد و...

نازش چه خریدار...

این مه شعبان...!

...

آری...

آری...

ماه منیر هم...

در آغوش اوست می دانم...

...

و چه نورانی تر...

هم...

غمزه هاش بسیار...

...

که "حسین" و...

هم "سجاد"...

...

و همه...

منتظر به طلوعی...

 

که او خود...

همه است و...

هم... "همهمه" این مهدی...

...

تولد آقا مهدی مبارکت باشه...

تو برای من من برای تو...

دعاکنیم...

...

و جملگی برای "دکتر حسن"...

پیروزی مبارک طرفداراش باشه...

نوش جونشون....

گوارا...

 

/ 0 نظر / 20 بازدید