ش...و الفبای ما...

...

"و یادمان باشد...

که جملگی...

در یک دایره ایم...

آری همراه همیشگیم...

دایره ی امتحانات گفتم...

که تربیت و...

هم تعلیمست...

اندرین دایر ش...

پیدا و هم پنهان...

.

                                                        "تسلیت ایام...عبادات مقبول دوست"

/ 0 نظر / 19 بازدید