عمق 95کیلومتر...

بنظر تو چند نفر نماز آیات خوندن...؟!

یا بهتره بگم...

بعقیده ی شما چند نفر از بین ما اعتقاد دارن به اینکه با نماز آیات میشه بر ترس مستولی شد و از خطرات احتمالی زمین لرزه پیشگیری...؟

                                                                    "من کی ام اینجا کجاست؟"

/ 0 نظر / 19 بازدید