کوچه پس کوچه های سکوت

به صنم صنم گفتنی ماند به سنگی...هم به جهلی این گفتنم...امیدکه زبانم بگیرد و...صمدی گویم...و خدا گیرد همان...بمهربانیش...

یاجلیل و...یاجمیل...

که تویی اینجا... هم همه... و... آنجا...!   خدایا...! حواستبهمونباشه... فراموش نشیم یه وقت...! ... و اما کلامی با تو... که مسلمانی یدک کشی...! بفریادها... هم گنبدش نشانه...!! لیک ن... نه باشاره... که گلوله...!   آری با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
28 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
40 پست
بهمن 91
43 پست
دی 91
56 پست
آذر 91
17 پست
آبان 91
40 پست
مهر 91
35 پست
شهریور 91
28 پست
مرداد 91
23 پست
تیر 91
55 پست
خرداد 91
26 پست
اسفند 90
68 پست
محمد
3 پست
رسوم_غلط
1 پست
مشاعره
6 پست
خدای_ما
1 پست
سیب_سرخ
1 پست
پرژن_گلف
1 پست
مصر_کهن
1 پست
عملکرد
1 پست
همهمه
3 پست
نامی_بیا
1 پست
بصیرت
62 پست
نگاه_نو
1 پست
خدا
6 پست
فتنه
1 پست
من_و_تو
27 پست
تحولات
1 پست
تجربه
1 پست
مهدویت
2 پست
شحاته
1 پست
مصر
1 پست
معلمی
1 پست
لفافه
1 پست
ماه_منیر
2 پست
شعبان
5 پست
تشکرتشکر
1 پست
تفکر
1 پست
خود
1 پست
غور
1 پست
درخاک
1 پست
با_بهلول
1 پست
قیمت_ها
1 پست
لیلی_من
1 پست
نفت_لقمه
1 پست
من_تو_ما
1 پست
ه_هو
1 پست
جنگ_نرم
53 پست
الف
1 پست
مذاکره
1 پست
ه
1 پست
حقوق_بشر
1 پست
مهربونی
1 پست
نتیجه
1 پست
ماراتن
1 پست
انتخابات
3 پست
حماسه
1 پست
لیست
1 پست
خسران
1 پست
شفق
1 پست
مستی
1 پست
کوثر
1 پست
دفاع
1 پست
با_شهدا
1 پست
امتحانات
1 پست
ههو
1 پست
تنگستان
1 پست
آمدوشد
1 پست
محو_آثار
1 پست
فاطمه
1 پست
قرآن
2 پست
و_هو
1 پست
اشاره
1 پست
نقی_ده
1 پست
سیر
1 پست
همه_با_هم
1 پست
طب_و_سینا
1 پست
قدرت_خدا
2 پست
من_نیم_من
1 پست
رازونیاز
1 پست
باخدا
20 پست
همهمه_او
1 پست
عشق_آزاد
1 پست
عطشان
1 پست
آب_روشنا
1 پست
نشر_زرد
1 پست
روز_خوب
1 پست
فاطمیه
1 پست
والفجر8
1 پست
ییلاق
1 پست
ما_و_شما
1 پست
مستند
1 پست
راستگویی
1 پست
هبوط
1 پست
پایش
1 پست
ونزوئلا
1 پست
هوگوچاوز
1 پست
تلنگر
1 پست
پاکستان
4 پست
تروریزم
1 پست
مشکوک
1 پست
کری_جان
1 پست
war_no
1 پست
ن
1 پست
لیکن_لیک
1 پست
زمستانه
2 پست
حاضرغایب
1 پست
پوشاک
1 پست
بازرسی
1 پست
پاسداران
10 پست
تحول
32 پست
5+2
1 پست
اباالجود
1 پست
تسلیت
6 پست
شب_اول
2 پست
عراق_خون
1 پست
عزا
1 پست
سوریه
1 پست
عراق
1 پست
خوش_وقت
2 پست
صلوات
1 پست
معلم
4 پست
آموزگار
1 پست
مهدی
3 پست
جشن_تولد
4 پست
عسکر
1 پست
سکس
1 پست
روح_لطیف
1 پست
پیک
2 پست
سبز
2 پست
عفو
1 پست
مشاوره
10 پست
غرب_و_شرق
1 پست
فلق_و_شفق
1 پست
کوی_دوست
1 پست
نعمت
1 پست
پیامک
1 پست
حمد
1 پست
شکرا_لله
1 پست
طنزفجر
1 پست
قطره
1 پست
بصر_دل
1 پست
گل
1 پست
عکس_گل
1 پست
من
2 پست
من_و_خدا
1 پست
پشیز
1 پست
سالمندان
1 پست
پدر_مادر
1 پست
گره_کور
1 پست
گل_بازی
1 پست
بازی_خدا
1 پست
صبا_کتاب
1 پست
سکینه
1 پست
جا
1 پست
دور_اجاق
1 پست
وفات
1 پست
حزن
1 پست
شهرغم
1 پست
شهادت
1 پست
عکس
1 پست
گنبدخضرا
1 پست
مهد_کودک
1 پست
او
1 پست
همزمانی
1 پست
زینب
1 پست
گرگ_آلفا
1 پست
ملکوتی
1 پست
لولاگر
1 پست
شهید
1 پست
گمنام
1 پست
دوست
3 پست
حریم_یار
1 پست
جمعه
2 پست
صاحب
1 پست
غبار
1 پست
شهیدزن
1 پست
ارکستر
1 پست
علی_اصغر
1 پست
بابا
1 پست
راه_امام
1 پست
شیعه
1 پست
رنگ
1 پست
غزه_عزة
1 پست
عاشقانه
1 پست
سکه
1 پست
آدمیت
1 پست
عاشورایی
4 پست
ثنا
1 پست
کربلا
1 پست
رهبری
1 پست
همت
1 پست
سیگار
1 پست
نوجوان
1 پست
علوم_ما
1 پست
مادر
1 پست
مسلم
3 پست
کلک
1 پست
میانمار
2 پست
پاییزی
1 پست
حسین
1 پست
فهمیده
1 پست
صراط
1 پست
بروزیم
1 پست
بندبازی
1 پست
رقیب
1 پست
باشعرا
1 پست
شعروشعور
1 پست
مسجد
1 پست
نداریم
1 پست
شریعت
1 پست
کودکیها
1 پست
چاه_و_علی
1 پست
غدیر
1 پست
up_date
1 پست
آش_نذری
1 پست
وصل
1 پست
مناسک_حج
1 پست
صفاومروه
1 پست
تدبیر
1 پست
عرفات
1 پست
حسین_و_حج
1 پست
د
1 پست
یادمان
1 پست
حج
1 پست
مسلمان
2 پست
قربانی
1 پست
لبنان
1 پست
حزب_الله
1 پست
بمبگذاری
1 پست
تربت
1 پست
press_tv_onlin
4 پست
sahar
1 پست
الکوثر
1 پست
المعارف
1 پست
press_tv
2 پست
زائر
2 پست
جوادتقی
1 پست
خودمونی
1 پست
آمار
1 پست
هویت
1 پست
شهدا
3 پست
fun
1 پست
معاد
1 پست
بزرگداشت
1 پست
سرداران
1 پست
کعبه
1 پست
محمد(ص)
3 پست
حجّ
1 پست
کودک
1 پست
قصه
1 پست
خبرنگار
1 پست
مایاناصر
1 پست
شهرمن
1 پست
امام_رضا
1 پست
مشهد
1 پست
نور
1 پست
یار
1 پست
اس_ام_اس
1 پست
عید
2 پست
ولادت
4 پست
استاد
1 پست
شهریار
1 پست
شعرپارسی
1 پست
استکبار
1 پست
صهیون
1 پست
حریق
1 پست
تری_جونز
1 پست
باسیل
1 پست
سینما
2 پست
مکاتب
1 پست
تشییع
2 پست
شعرنو
2 پست
حرف_دل
2 پست
قارقار
1 پست
دنیا
1 پست
ناامید
1 پست
شیزوفرن
1 پست
نماز
2 پست
نوید
1 پست
فلسطین
3 پست
قدس
3 پست
سوگ
1 پست
زلزله
1 پست
غررالحکم
1 پست
قدر
2 پست
علی
1 پست
پیشداوری
2 پست
دردفراق
1 پست
امام_حسن
2 پست
اسلام
9 پست
مرگ
1 پست
آخرت
1 پست
رمضان
1 پست
ماه_خدا
1 پست
صوم
1 پست
حمزه
1 پست
ایرانی
1 پست
زرتشت
1 پست
بیداری
8 پست
تولید
3 پست
بندگی
1 پست
تقدیر
2 پست
خدمت
2 پست
شعرا
1 پست
شکرخدا
2 پست
جانبازان
1 پست
مبعث
1 پست
افتخار
2 پست
سهراب
1 پست
زندگی
1 پست
آموزشی
1 پست
سقوط
1 پست
خطر_علم
2 پست
معامله
1 پست
obama
1 پست
5+1+1
1 پست
رفتار
1 پست
گرانی
1 پست
اقتصاد
1 پست
داستان
1 پست
دولت
1 پست
opo
2 پست
pars_tv
1 پست
سال_91
1 پست
عکس_امام
1 پست
سپاس
1 پست
سکوت
1 پست
کار
1 پست
سرمایه
1 پست
وجدان
1 پست